Corona

Som läget är nu är vi  i princip helt opåverkade, trots att våra italienska leverantörer har sin verksamhet inom karantänområdet.
Men affärsverksamheter flyter på som vanligt och transporterna går också iväg, om än att det kan ta någon dag extra från Italien till Sverige pga tätare kontroller vid gränser osv.
Enligt våra kontakter så är den karantän som satts upp mer begränsande för människor i deras privatliv än för arbete och affärer.
Hur utvecklingen ser ut framöver för Italien, Sverige och övriga Europa är omöjligt att veta nu.

Produktma AB kommer att från 1:a maj och framöver ha reducerade öppettider och möjlighet att svara i telefon

Mån-Tor 09.00-13.00

Kontakta oss per mail för brådskande ärenden: info@produktma.se