SONSAB erbjuder ett komplett sortiment av skivmaterial, massivträ, kompositmaterial, LVL, limträ, kantlist och laminat till den svenska träindustrin och bygghandeln.

Våra bolagProdukttyper

Hantering och transport

Laminat bör hanteras varsamt för att förhindra att det bryts. En person kan bära en skiva antingen genom att bära den ovan huvudet med dekorsidan uppåt, eller på sidan med dekorsidan mot sig. Skivor som är lägre än 3 m bör hanteras av fler än en person. Högtryckslaminat är vasst längs kanterna. Av denna anledning, bör handskar alltid användas vid hantering. Vid lastning eller lossning ska skivorna alltid lyftas, inte skjutas upp på varandra i syfte att undvika att laminatet repas. För transport av skivorna, är det vanligaste systemet att rulla laminaten med dekorsidan inåt.

Stommaterial

Även om stommaterialet kan variera måste alla ha samma egenskaper, nämligen en så slät och homogen yta som möjligt. Detta är särskilt viktigt för laminat med högblanka ytor, som kan vara mycket tunna.
De vanligaste stommarna är: spånskiva, plywood samt träfiberplatta. Dessa stommar är cellulosabaserade med liknande variationer som HPL. Aluminium, järn och stål är också bra som stomme trots att dess dimensionsvariation skiljer sig från högtryckslaminatets.

Limning

Limmet bör appliceras likformigt på baksidan av laminatet likväl som på stommen som det ska appliceras på. Lim ska aldrig appliceras på endast en yta. Det är viktigt att det är samma tryck när laminatet ska limmas.

Olika typer av lim kan användas beroende på pressen och vilken stomme man använder.

Högtryckslaminat består av ett antal fenolhartsimpregnerade kraftpapper samt en eller två sidor med melaminbelaga dekorpapper. Kraftpapperen och dekorpapperet pressas samman under värme och högt tryck och laminatet får den färg och det mönster som dekorpappret har.

Tjockleken på laminatet beror på antalet lager kraftpapper och vanliga dekorlaminat är 0.6-1.2 mm tjocka.

Högtryckslaminat kan indelas i två olika grupper:

• Tunna laminat med slipad baksida, som kan limmas på olika stommaterial: Spånskiva, Plywood, MDF etc.

• Laminat med två sidor av dekorpapper, tjockare och självbärande. Läs mer under Homogen laminat

Fanérlaminat har samma uppbyggnad som vanlig högtryckslaminat, men dekor-papperet har ersatts av ett tunt, äkta fanér.

Metallaminat har samma uppbyggnad som vanlig högtryckslaminat, men där dekoren utgörs av en folie av tillexempel äkta aluminium eller rostfritt stål.

Homogen laminat är kompakta skivor av högtryckslaminat med oftast dubbelsidig dekor och ett stort antal sammanpressade kraftpapper, där antalet papper bestäms av önskad tjocklek.

Homogen laminat levereras med ytskikt av vanlig dekorlaminat, fanerlaminat samt metallaminat. Även flerfärgsskiktad homogen laminat levereras.

Melaminskivor är olika typer av stomskivor, vanligast spånskivor och MDF, som ytbelagts med melaminimpregnerat dekorpapper. Vissa leverantörer förenar i sitt sortiment kombinationen högtryckslaminat och melaminbelagda skivor i samma färg och yturval.