Produkttyp

Produktma marknadsför och distribuerar ett brett utbud av laminatprodukter. Dessa inkluderar följande produkttyper:

 

 

läs mer om materialet under respektive länk


 

Hantering och Transport

Laminat bör hanteras varsamt för att förhindra att det bryts. En person kan bära en skiva antingen genom att bära den ovan huvudet med dekorsidan uppåt, eller på sidan med dekorsidan mot sig. Skivor som är lägre än 3 m bör hanteras av fler än en person.

 

Högtryckslaminat är vasst längs kanterna. Av denna anledning, bör handskar alltid användas vid hantering.

Vid lastning eller lossning ska skivorna alltid lyftas, inte skjutas upp på varandra i syfte att undvika att laminatet repas.

 

För transport av skivorna, är det vanligaste systemet att rulla laminaten med dekorsidan inåt.


Stommaterial

Även om stommaterialet kan variera måste alla ha samma egenskaper, nämligen en så slät och homogen yta som möjligt. Detta är särskilt viktigt för laminat med högblanka ytor, som kan vara mycket tunna.

De vanligaste stommarna är: spånskiva, plywood samt träfiberplatta. Dessa stommar är cellulosabaserade med liknande variationer som HPL. Aluminium, järn och stål är också bra som stomme trots att dess dimentionsvariation skiljer sig från högtryckslaminatets.

 

Limning

Limmet bör appliceras likformigt på baksidan av laminatet likväl som på stommen som det ska appliceras på.  Lim ska aldrig appliceras på endast en yta. Det är viktigt att det är samma tryck när laminatet ska limmas.


Olika typer av lim kan användas beroende på pressen och vilken stomme man använder.